Požární ochrana

Zákon o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění podstatným způsobem rozšiřuje povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Naše firma Vám nabízí následující služby prováděné odborně způsobilou osobou ve smyslu § 11 zákona o PO

- prověrku zajištění PO ve firmě

- vypracování základní dokumentace PO

- školení zaměstanaců a vedoucích zaměstnanců (§ 16 a násl. zákona o PO)

- odborná príprava preventivní požární hlídky (§ 16 a násl. zákona o PO)

- pravidelné preventivní kontroly ( § 5e zákona o PO)

- konzultace v oblasti PO

- asistence při kontrolách orgány SOD

 

Ceny za konkrétní činnosti a poskytované služby jsou stanoveny individuálně v návaznosti na velikost firmy, možná rizika a míru požárního nebezpečí

 

Dále nabízíme prodej a revize prostředků PO

 

Všechny činnosti zajišťujeme na celém území ČR

 

Info na telefonu  603417093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

GENAO Brno, s.r.o. sídlo
Syrovice 247, 66467
kancelář
Mlýnská 65, 602 00 Brno
tel. 543321353
skype genaobrno

TOPlist