BOZP

 

Naše firma poskytuje poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

mobil 732743169

 

Vypracování dokumentace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci např.

Provozní řády ( provozní řády skladu, dopravně provozní řády…)

Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí

Seznam OOPP podle profesí a činností

Traumatologický plán

Kategorizace

Asistence při likvidaci pracovních úrazů.

Školení: ( podle ZP v platném znění)

vstupní

periodické pro zaměstnance, pro vedoucí zaměstnance

první pomoc                             NOVÉ

Školení provádíme s individuálním přístupem ke specifickým činnostem firem. Samozřejmostí je vypracování potřebné dokumentace (osnova školení, presenční listiny).

Pravidelné prověrky bezpečnosti práce na pracovištích (podle ZP v platném znění).

Veřejné prověrky BOZP

Další činnosti dle dohody se zákazníkem.

Všechny činnosti zajišťujeme na celém území ČR

Ceny za konkrétní činnosti a poskytované služby jsou stanoveny individuálně v návaznosti na velkost firmy a možná rizika.

 

Vyhledávání

Kontakt

GENAO Brno, s.r.o. sídlo
Syrovice 247, 66467
kancelář
Mlýnská 65, 602 00 Brno
tel. 543321353
skype genaobrno

TOPlist